Czym jest Integracja Sensoryczna?

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest procesem odbierania i analizowania przez układ nerwowy informacji dostarczanych z różnych zmysłów: wzroku, dotyku, węchu, smaku, słuchu, a także ze zmysłu równowagi i czucia głębokiego. Informacje te następnie przez układ nerwowy są analizowane i pozwalają dziecku na wytworzenie reakcji przystosowawczych umożliwiających funkcjonowanie w otaczającym go świecie. W dzisiejszym artykule wyjaśnię, czym jest integracja sensoryczna i powiem, dlaczego układ sensoryczny jest ważny w życiu dziecka i jego rozwoju. Dodatkowo poruszę temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz powiem, na czym polega terapia i jaki jest jej główny cel. 

W artykule

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to proces polegający na organizowaniu doznań, a także doświadczeń, które docierają do układu nerwowego z ciała oraz środowiska w celu ich dalszego wykorzystania do działania celowego. Mówiąc prościej integracja sensoryczna to proces odbierania, przetwarzania i porządkowania bodźców z ciała dziecka i otoczenia poprzez zmysły. Zdolność ta umożliwia maluchowi zrozumieć zawiłość otaczającego go środowiska oraz pozwala zrozumieć docierające do niego bodźce. Integracja sensoryczna zachodzi już w życiu płodowym i przebiega bardzo aktywnie do około 6-7 roku życia dziecka. 

Dla rozwoju dziecka i integracji zmysłowej fundamentalne znaczenie ma funkcjonowanie układu dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego. Układy te odbierają i analizują informacje związane z ciałem. Są to najwcześniej dojrzewające układy przyczyniające się do funkcjonowania pociechy. 

Układ dotykowy

Receptory ma umiejscowione w skórze i na jej powierzchni. Odbierają one wrażenia delikatnego i mocnego dotyku, ciepła, zimna, bólu i nacisku. W układzie tym wyróżnia się czucie pierwotne, czyli protopatyczne. Dające dziecku między innymi świadomość bycia dotykanym oraz czucie epikrytczne dające dziecku możliwość różnicowania czuciowego w tym rozpoznawania kształtów i faktur. Zmysł dotyku wpływa na:

 • poznawanie swojego ciała,
 • poznawanie przedmiotów,
 • rozpoznawanie przedmiotów bez pomocy wzroku,
 • różnicowanie bodźców dotykowych,
 • rozwój emocjonalny,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • umiejętności ruchowe,
 • świadomość bezpieczeństwa.

Układ przedsionkowy

Jest to zmysł równowagi, a jego receptory zlokalizowane są w uchu wewnętrznym. Układ przedsionkowy koordynuje ruchy oczu, głowy oraz ciała. Dostarcza również informacje na temat ruchu, przyspieszenia i oddziaływania siły grawitacji. Zmysł przedsionkowy wpływa na:

 • napięcie mięśniowe,
 • równowagę,
 • ruch,
 • planowanie ruchu,
 • koordynację ruchową,
 • bezpieczeństwo emocjonalne,
 • pracę gałek ocznych,
 • rozwój mowy.

Układ proprioceptywny

System ten informuje o położeniu części ciała względem przestrzeni. Jego receptory znajdują się w całym ciele dziecka w tym w mięśniach, stawach i ścięgnach. Układ proprioceptywny pozwala dziecku odnaleźć się w przestrzeni i buduje jego poczucie bezpieczeństwa. Zmysł proprioceptywny wpływa na:

 • poczucie ciała,
 • poczucie poszczególnych części ciała w przestrzeni,
 • poruszanie/kierowanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku,
 • odczuwanie ciężaru,
 • kształtowanie właściwej postawy ciała,
 • wykonywanie ruchów precyzyjnych,
 • lateralizację,
 • somatognozję (znajomość własnego ciała).

Kto jest twórcą metody integracji sensorycznej?

Doktor Jean Ayres jest twórcą teorii integracji sensorycznej. Terapeuta zajęciowy, psycholog i pracownik naukowy. Z jej badań i wyników prac naukowych do tej pory korzystają z niej specjaliści tacy jak lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie czy też logopedzi. Opracowała teorie integracji sensorycznej oraz jej rolę w rozwoju dziecka. Z pośrednictwem Marii Borkowskiej i Zbigniewa Przyrowskiego metoda ta trafia do Polski. 

Znaczenie rozwoju sensorycznego w życiu dziecka

Odpowiedni rozwój sensoryczny, czyli bogaty w dostarczane dziecku systematyczne i różnorodne wrażenia będzie przyczyniał się w sposób pozytywny do kształtowania i rozwijania przede wszystkim układu nerwowego dziecka. Rozwój sensoryczny będzie również przekładał się na rozwój motoryki dużej i małej, komunikację, obszar poznawczy oraz obszar społeczno-emocjonalny. W tym celu niezwykle ważna jest współpraca i koordynacja zmysłów, inaczej mówiąc ich integracja. Bez niej z pewnością dziecku byłoby trudno funkcjonować. W tym miejscu warto wspomnieć, że jeżeli u dziecka pojawiłby się jakiś problem lub trudność, to mogłoby to wpłynąć nie tylko na jeden układ, ale na wszystkie. Powodując przy tym trudności w funkcjonowaniu oraz zachowaniu. Dlatego warto zwrócić uwagę na rozwój sensoryczny dziecka i go rozwijać, a także wspierać. 

Dlaczego układ sensoryczny jest ważny?

Układ sensoryczny jest niezwykle istotny, ponieważ odbiera napływające informacje ze środowiska, jak i organizmu, a także umożliwia ich prawidłowe przetwarzanie oraz porządkowanie. Za pomocą procesu integracji sensorycznej dziecko ma możliwość odbierania i interpretowania bodźców. Dzięki czemu jest w stanie reagować adekwatnie do danej sytuacji. 

 
  Dziecko poprzez zmysły odbiera informacje z ciała i środowiska zewnętrznego. Następnie informacje te przekazywane są do centralnego układu nerwowego, gdzie są odbierane i przetwarzane.

Odbieranie i przetwarzanie bodźców

Za pomocą zmysłów dziecko może funkcjonować w świecie, w którym jest bardzo duża ilość bodźców. Otoczenie wokół dziecka jest wypełnione przedmiotami o różnych kolorach, kształtach i fakturach. Dziecko słyszy dźwięki, czuje zapachy i poznaj różne smaki.

Odbieranie i przetwarzanie bodźców - integracja sensoryczna

Prawidłowość procesu integracji sensorycznej zapewniają poprawnie odebrane i przetworzone przez układ nerwowy informacje. Czasami zdarza się, że odebrane informacje nie są prawidłowo otrzymane lub przetworzone i w takim przypadku mówi się o zaburzeniach integracji sensorycznej, które mogą wpływać w sposób niewłaściwy na funkcjonowanie dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą przyczynić się do niewłaściwego rozwoju funkcjonalnego dziecka, jak i mogą spowodować u niego problemy związane z zachowaniem. Nierzadko zaburzenia integracji sensorycznej są przyczyną trudności dziecka w obszarze emocjonalno-społecznym i komunikacyjnym. Należy pamiętać, że zauważone niepokojące objawy lub trudności u dziecka warto konsultować ze specjalistą i w razie konieczności podjąć terapię.

Objawy mogące wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka to:

 • nadruchliwość,
 • unikanie niestabilnego podłoża,
 • niezdarność,
 • trudności w samoobsłudze,
 • duże pobudzenie lub apatia,
 • trudności z koordynacją ruchową,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • trudności z planowaniem ruchu,
 • problemy dotyczące motoryki małej i dużej,
 • problemy z równowagą,
 • trudności z jedzeniem,
 • opóźnienie mowy,
 • agresja,
 • problemy z czynnościami pielęgnacyjnymi,
 • preferencja wyłącznie określonych ubrań,
 • trudność w nawiązywaniu relacji,
 • problemy w szkolne,
 • duża emocjonalność. 
Symptomy u małych dzieci wskazujące na możliwość wystąpienia problemów dotyczących procesów przetwarzania integracji sensorycznej to: 
 • płaczliwość,
 • drażliwość lub nadmierny spokój,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • niespokojny sen,
 • trudności związane z czynnościami pielęgnacyjnymi,
 • trudności ze spożywaniem pokarmów,
 • niechęć do jazdy samochodem,
 • unikanie dotykania rękami lub stopami faktur takich jak: trawa, piasek,
 • nietolerowanie dźwięków lub światła.

Rodzice często pytają się mnie jako terapeutę integracji sensorycznej o to, skąd biorą się zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci. Zaburzenia te często mają podłoże genetyczne i mogą być związane z przebiegiem ciąży i porodu. Ponadto mogą się one pojawić lub nasilić ze względu na niewłaściwą stymulację sensoryczną zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia dziecka. W tym przypadku ilość i sposób dostarczanych dziecku wrażeń może być niewystarczająca lub nieodpowiednia. 

 
U dziecka warto obserwować rozwój ruchowy, aktywność, mowę, reakcje na bodźce np. takie jak: ubieranie, jedzenie, muzyka i zabawki. Dodatkowo przyjrzeć warto się uwadze dziecka.

 

Terapia integracji sensorycznej

Terapia metodą integracji sensorycznej zazwyczaj przebiega w formie zabaw sensorycznych i ćwiczeń w sali zaopatrzonej w niezbędny sprzęt taki jak: platformy podwieszane, huśtawki, hamaki, materace, piłki, koce, tunele, trampoliny czy walce. Terapeuta podczas terapii dostosowuje aktywności, zadania, zabawy i ćwiczenia adekwatnie do potrzeb i możliwości dziecka. Zwracając również przy tym uwagę na wiek dziecka. 

Należy pamiętać, że terapię poprzedza rzetelna diagnoza procesów sensorycznych przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę. Z reguły diagnoza ta składa się ze szczegółowego wywiadu, który przeprowadza terapeuta z rodzicem dziecka, uzupełnienia dokładnie kwestionariusza sensomotorycznego, obserwacji oraz testów. Na końcu terapeuta przygotowuje pisemną ocenę funkcjonowania zmysłów sensorycznych. W diagnozie dołączone są również zalecenia dotyczące ewentualnej potrzeby terapii czy też konsultacji z innymi specjalistami oraz zalecenia dotyczące wsparcia dziecka w domu, przedszkolu lub w szkole. Z tak przeprowadzaną diagnozą terapeuta może rozpocząć terapię, jeżeli jest ona wymagana i pracować nad trudnościami, z którymi zmaga się dziecko. 

Kiedy diagnoza zaburzeń integracji sesnorycznej jest konieczna?

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka tak jak już wyżej wyjaśniłam, jest konieczna w przypadku chęci podjęcia terapii. Często rodzice i opiekunowie zdają się nie być pewni konieczności wizyty u specjalisty. Przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie w takim przypadku na pytanie takie jak: 

 1. Czy zauważono u dziecka trudności, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie?
 2. Czy trudności dziecka są zauważane przez inne osoby? (rodzina, rodzeństwo, rówieśnicy, nauczyciele)
 3. Czy chcę pomóc dziecku z jego trudnościami?

Powyższe pytania powinny pomóc rodzicom i opiekunom w odpowiedzi na nurtujące ich pytanie związane z koniecznością konsultacji. Moim zdaniem zawsze warto konsultować w przypadku zauważonych u dziecka jakichkolwiek nieprawidłowości. Daje to również wówczas możliwość rozpoczęcia fachowej pracy z dzieckiem.

Jaki jest główny cel terapii integracji sensorycznej?

Terapia ma na celu usprawnienie pracy układu nerwowego oraz mózgu dziecka. Z wykorzystaniem tej terapii układ nerwowy i mózg uczą się adekwatnego reagowania na bodźce dochodzące z zewnątrz. Terapia integracji sensorycznej spowoduje, że dziecko w prawidłowy sposób będzie w stanie odbierać i przetwarzać bodźce, które do niego napływają, co w efekcie końcowym poprawi funkcjonowanie w życiu codziennym. Dziecku będzie łatwiej skupić się, nie będzie miał trudności z zachowaniem oraz będzie mu łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. Ponadto poprawi się u niego koordynacja ruchowa. Tak więc, jeżeli dziecko ma już przeprowadzoną diagnozę, to nie zwlekaj z terapią! Należy pamiętać, że trudności, z którymi obecnie zmaga się dziecko, w przyszłości nie miną samoistnie i mogą się nawet pogłębić, jeżeli nie zacznie się nad tym pracować we wczesnym wieku dziecka.

Bibliografia:

 1. Borkowska M., Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka, Harmonia, 2018.
 2. Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, Empis, Warszawa.
 
Aleksandra Drzymala - fizjoterapeuta

Specjalizuję się w fizjoterapii dziecięcej oraz terapii Integracji Sensorycznej. Opieką fizjoterapeutyczną obejmuję niemowlęta z zaburzeniami neurorozwojowym oraz dzieci starsze z zaburzeniami neurologicznymi, wadami postawy ciała oraz trudnościami z dystrybucją napięcia mięśniowego. Mimo że wydaje się to być nie powiązane, to moją drugą wyuczoną specjalizacją jest praca z osobami dorosłymi. Pomagam szczególnie osobom pracującym przy komputerze i zmagającym się z typowymi dla takiej pracy dolegliwościami bólowymi.

Powrót do blogu
 • Informacje zawarte na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej i fizjoterapeutycznej.
  Każdorazowo powinny zostać skonsultowane z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą.